Lista inwestycji - Bugaj

małopolskie

Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych województw w kraju, położone w południowej Polsce, graniczy ze Słowacją. Na terenie województwa najbardziej widoczne jest miasto Kraków. Województwo bardzo dobrze rozwinięte pod względem inwestycji budowanych przemysłowych, skupionym w czterech okręgach – krakowskim, tarnowski, karpackim i jaworznicko-chrzanowskim. Istotne znaczenie dla inwestycji w budownictwie ma Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Poniżej przedstawiamy wybrane małopolskie inwestycje budowlane.

Budynek biurowo-magazynowy PROGAS

Budynek biurowo-magazynowy PROGAS

DW 441 Bugaj-Kozubiec

DW 441 Bugaj-Kozubiec

PARTNER STRATEGICZNY

budoskop.pl - portal budowlany