Lista inwestycji - Kamionna

małopolskie

Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych województw w kraju, położone w południowej Polsce, graniczy ze Słowacją. Na terenie województwa najbardziej widoczne jest miasto Kraków. Województwo bardzo dobrze rozwinięte pod względem inwestycji budowanych przemysłowych, skupionym w czterech okręgach – krakowskim, tarnowski, karpackim i jaworznicko-chrzanowskim. Istotne znaczenie dla inwestycji w budownictwie ma Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Poniżej przedstawiamy wybrane małopolskie inwestycje budowlane.

DK 24 Kamionna – granica województwa

DK 24 Kamionna – granica województwa

DK 24 Obwodnica Kamionnej

DK 24 Obwodnica Kamionnej

PARTNER STRATEGICZNY

budoskop.pl - portal budowlany