Ze świata budownictwa

Relacja z 23 Konferencji naukowo-technicznej SEKOCENBUD, w Ciechocinku.

06/11/2017

W dniach 11-13 października br. odbyła się kolejna 23-cia Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – wybrane aspekty w praktyce”.

Podczas dwóch dni ciechocińskiej Konferencji w gronie praktyków, ekspertów i prawników omówione zostały zagadnienia związane z wybranymi zmianami wprowadzonymi w roku ub. w obszarze znowelizowanej ustawy Pzp, z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (opublikowana w dniu 13 lipca 2016 r. w Dz.U.RP pod pozycją 1020, weszła w życie 28 lipca 2016 r.)

W świetle rozpoczętych prac nad nowym Prawem zamówień publicznych tegoroczna Konferencja była wyjątkową okazją na podsumowanie i ocenę funkcjonowania tych zmian w praktyce a także przekazania wniosków do Ustawodawcy.

W Konferencji w imieniu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Małgorzaty Stręciwilk uczestniczył Dyrektor Departamentu Prawnego Pan Bogdan Artymowicz, który brał udział merytoryczny w dyskusji i również udzielał odpowiedzi na pytania, których jak zawsze było bardzo wiele.

Prelegenci przedstawili niezwykle ciekawe, wpisujące się w temat Konferencji, referaty, które wykazały, że niektóre z zapisów ustawy Pzp powinny być zmienione w nowej ustawie a niektóre funkcjonują bardzo dobrze, przez co realizują założone przez Ustawodawcę cele.

W czasie pierwszej sesji prof. Andrzej Borowicz autorytet w dziedzinie procesów inwestycyjno-budowlanych i zamówień publicznych przedstawił referat pt.:„Ekonomiczne instrumenty systemu zamówień publicznych w procesach inwestycyjnych – szanse możliwości, zagrożenia”. Profesor dokonał w nim wnikliwej analizy i opisu instrumentów ekonomicznych. W podsumowaniu stwierdził, iż w obecnym systemie zamówień publicznych istnieje szeroko rozbudowane instrumentarium ekonomiczne, które ma szanse spełniać różne cele. Jednak zwrócił uwagę, że podstawowym zagrożeniem wobec tych szans jest poziom wiedzy i umotywowania kadry zarządzającej zamówieniami publicznymi.

Oceny funkcjonowania w systemie zamówień zapisu art. 29 ust. 3a, dotyczącego wskazanych przez Zamawiających czynności wykonywanych w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, dokonał mecenas Dariusz Ćwik z Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych. Tytuł omawianego referatu brzmiał „Określanie w postępowaniu na roboty budowlane zakresu czynności, których wykonywanie musi być realizowane na podstawie umowy o pracę”. Podsumowując swoje wystąpienie mecenas podkreślił, że sam cel wprowadzenia tego przepisu ustawy Pzp jest jak najbardziej słuszny i zgodny ze społecznymi oczekiwaniami.

Ostatnim Prelegentem podczas I Sesji był mgr inż. Michał Skorupski, niezależny ekspert, rozjemca Sidir, związany też z firmą doradczą KPMG. Prelegent omówił ryzyka, jakie pojawiają się w zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Przedstawił też matrycę tych ryzyk, jaką stworzono w wyniku dyskusji na forum Rady Ekspertów ds. inwestycji drogowych przy Ministrze Infrastruktury, w której pracach czynnie uczestniczy.

Sesję popołudniową rozpoczęli mecenasowie Andrzej Sokołowski i Piotr Stenko z Kancelarii Radców Prawnych Jara&Drapała. Tematem prelekcji były: „Zmiany zakresu przedmiotowego umów zawieranych w zamówieniach publicznych i wiążące się z tym konsekwencje”, wprowadzone całkowicie zmienionym art. 144 w znowelizowanej ustawie Pzp z dnia 22.06.2017 r.

W kolejnym referacie mgr inż. Elżbieta Ziaja niezależny Konsultant, praktyk i wykładowca, przedstawiła tematykę związaną z „Ustaleniem wartości zamówienia..”, kładąc nacisk na różne zagadnienia związane z tym zagadnieniem w obecnej rzeczywistości prawnej i w praktyce życia codziennego.

Z kolei Ekspert SEKOCENBUD mgr inż. Wiesława Sikorska-Ożgo wygłosiła referat niezwykle aktualny w obecnym stanie prawnym, odnoszący się do kosztorysu inwestorskiego. Prelegentka omówiła podstawy jego sporządzania, które obowiązują niezmiennie od 13 lat (!)  a następnie naświetliła zalety i wady obowiązujących przepisów. Wymieniła także bariery, której zdaniem Autorki ograniczają zastosowanie rozwiązań rynkowych w szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane. Przede wszystkim jednak wskazała błędy w obecnych przepisach, które należałoby zmienić w nowym Rozporządzeniu.

W drugim dniu Konferencji dominowała tematyka pozacenowych kryteriów ocen w zamówieniach publicznych na roboty kolejowe (referat mgr inż. Jerzego Makały) i drogowe. W obydwu referatach zostały przedstawione w sposób statystyczny, przez Pana Tomasza Sierakowskiego członka Zespołu redakcyjnego SEKOCENBUD, kryteria oceny ofert przyjęte w ogłoszonych w bieżącym roku przetargach infrastrukturalnych.

Nie mogło też zabraknąć głosu w sprawie BIM (ang. Building Information Modeling), o którym na konferencjach ciechocińskich mówimy już od 3 lat.

Inż. Paweł Kaczmarski Kierownik Działu IT w OWEOB „Promocja” podkreślił, że prace związane z wdrożeniem BIM w procesie inwestycyjnym są wprawdzie coraz bardziej zaawansowane, to nadal istnieje szereg ograniczeń. Wskazał problemy, z którymi trzeba się jeszcze uporać, a następnie zaprezentował przykład wyceny hybrydowej modelu BIM z wykorzystaniem programu do kosztorysowania SEKO PRIX.

Redaktor naczelna wydawnictw SEKOCENBUD

Mariola Gala-de Vacqueret

Zdjęcia

powrótUnikalne cechy INFO-INWEST

Przekonaj się, że rejestracja w INFOINWEST to wymierne korzyści dla Ciebie:

NASI PARTNERZY

budoskop.pl - portal budowlany         archiport.co.uk - portal o polskiej architekturze         pracownia eventow - spotkania dla braży budowlanej