Warszawa 7 grudnia 2017

Dziękujemy za zainteresowanie konferencją.
Niestety wszystkie miejsca zostały zarezerwoawne.
Zapraszamy na kolejne konferencje INFO-INWEST
Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Stanowisko
E-mail
Telefon
Tak, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz. 833) oraz zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Info-Inwest znajdującym się na stronie www.pracowniaeventow.pl