Lista inwestycji - Lewkowo Stare

podlaskie

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Na mapie inwestycji województwa wybija się Białystok. Na ternie województwa dominują inwestycje w rolnictwie i leśnictwie. Władze podlaskiego chcą przyciągnąć do siebie biznes inwestują w drogi i infrastrukturę. Mieszkanka kulturowa ludności oraz dziewicze tereny naturalne to chłonne podłoże dla inwestycji budowlanych mieszkaniowych oraz rekreacyjnych. Poniżej przedstawiamy wybrane podlaskie inwestycje budowlane.

Dzienny Dom Pomocy Lewkowo Stare

Dzienny Dom Pomocy Lewkowo Stare

Elektrownia fotowoltaiczna 990 KW SOLARECO

Elektrownia fotowoltaiczna 990 KW SOLARECO

Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Lewkowie Starym

Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Lewkowie Starym

NASI PARTNERZY

budoskop.pl - portal budowlany         archiport.co.uk - portal o polskiej architekturze         pracownia eventow - spotkania dla braży budowlanej